wspomagać


wspomagać
Wspomóc kogoś hojną, szczodrą ręką zob. ręka 29.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wspomagać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wspomagaćam, wspomagaća, wspomagaćają, wspomagaćany {{/stl 8}}– wspomóc {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vd, wspomagaćmogę, wspomagaćmoże, wspomagaćmóż, wspomagaćmógł, wspomagaćmogli {{/stl 8}}{{stl 7}} udzielać pomocy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wspomagać — → wspomóc …   Słownik języka polskiego

  • wspomóc — dk XI, wspomócmogę, wspomócmożesz, wspomócmóż, wspomócmogła, wspomócmogli, wspomócmógłszy wspomagać ndk I, wspomócam, wspomócasz, wspomócają, wspomócaj, wspomócał, wspomócany «udzielić pomocy materialnej lub moralnej, poprzeć czyjeś działanie;… …   Słownik języka polskiego

  • hojnie — hojnieej «nie skąpiąc, nie żałując; szczodrze, obficie, bogato» Hojnie rozdawać pieniądze, podarunki. Hojnie udzielać pochwał, rad. Płacić hojnie. Wspomagać, wynagradzać, wyposażyć kogoś hojnie. Natura obdarzyła go hojnie. Już konie w stajnię… …   Słownik języka polskiego

  • hojny — hojnyni, hojnyniejszy 1. «udzielający czegoś, obdarzający czymś chętnie, obficie, nie żałując; szczodry» Być hojnym dla rodziny, dla przyjaciół. Hojny, aż do rozrzutności. Ostatnio stał się hojniejszy dla nas. ◊ Mieć hojną rękę, dawać, rozdawać… …   Słownik języka polskiego

  • siostrzany — «właściwy siostrze; taki jaki powinien być u siostry, jaki powinien charakteryzować siostrę; przyjazny, serdeczny» Żywić do kogoś siostrzane uczucia. Siostrzana rada. Siostrzany pocałunek, uścisk. po siostrzanemu «tak jak siostra; w sposób… …   Słownik języka polskiego

  • subsydiować — ndk IV, subsydiowaćdiuję, subsydiowaćdiujesz, subsydiowaćdiuj, subsydiowaćował, subsydiowaćowany «udzielać subsydium; wspierać, wspomagać pieniężnie» Subsydiować poszukiwania geologiczne …   Słownik języka polskiego

  • ubogi — ubodzy, uboższy 1. «nie mający wystarczających środków do zaspokojenia potrzeb życiowych; niezamożny, biedny» Uboga rodzina. Ubodzy krewni. Ubogi człowiek. ◊ Ubogi duchem «nie mający szerszych zainteresowań intelektualnych, prymitywny» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • bezinteresownie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., bezinteresownieej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezinteresowny: Bezinteresownie wspomagać sieroty z domu dziecka. Bezinteresownie wesprzeć chlubną akcję. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dokładać się – dołożyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} dodawać coś od siebie, mieć swój wkład w coś, brać udział, uczestniczyć w jakimś wspólnym przedsięwzięciu; wspomagać coś (najczęściej finansowo) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dokładać się do utrzymania przedszkola. Dołożyć się do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień